Milieu op de Korrel

Milieu op de Korrel

Een tentoonstelling over de milieuproblematiek in de vorm van een stripverhaal

De milieuproblematiek is een omvangrijk verhaal. We hebben ons beperkt tot één bladzijde, in de vorm van een vrolijk stripverhaal. De bezoeker is hierin de hoofdfiguur en ervaart hoe onze omgeving gebukt gaat onder het gedrag van de mens.

De tentoonstelling is ingevuld vanuit de invalshoeken energie, vervoer, industrie, landbouw en wonen. Elk thema wordt vanuit mondiaal perspectief belicht, maar ook vanuit de individu, steeds met een confronterend voorbeeld. Zo zien we een energieloze keuken die moeilijk weer tot leven komt, bewegende reclameborden die voor energiebesparing pleiten, scharreleieren die je in hun ziel kunt kijken en een rijdende trein waarin je door een ‘talking head’ wordt toegesproken.

Een van de onderdelen is het spel ‘De energieminister’. Daarbij moet een bezoeker proberen te komen tot een beter energiebeleid dan dat van de huidige minister. In het spel zijn objectieve getallen gekoppeld aan de parameters van bijvoorbeeld kolengestookte centrales en windenergie.

Bij de opening sprak een journalist van de Belgische krant De Morgen. Hij verweet mij aanvankelijk dat ik kernenergie promootte, nota bene in een milieutentoonstelling. Ik wees hem erop dat aan de hand van de keuzes die hij in het spel had gemaakt, kernenergie in zijn geval blijkbaar een goed alternatief was. Op het einde van ons gesprek was zijn conclusie: ‘Ik geloof dat uw tentoonstelling geslaagd is, aangezien wij nu al meer dan een half uur over het milieu discuteren.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *