Laboratoriumatelier tentoonstellingsontwerpen (icoon) Laboratoriumatelier tentoonstellingsontwerpen I

Laboratoriumatelier tentoonstellingsontwerpen I

Een open forum voor creatief denken en experimentele beproeving op het gebied van ontwerp en vormgeving van tentoonstellingen

Leiding: Dr. Andreas Grünewald Steiger
Docent: Marcel Wouters

“Wie altijd achter het publiek aanrent, ziet enkel hun achterste” (Max Reinhardt)

Hoe verder de uitwerking van een tentoonstellingsconcept vordert, deste meer fixeert ze zich meestal op het maakbare of op erg realistische oplossingen. Ondanks alle relativering en vervlakking die daarbij kan ontstaan, zijn er echter ook in deze fase nog steeds mogelijkheden om vormen en inhouden creatief te ontwikkelen en ze niet te laten verzanden. Zeker is: een tentoonstelling is veel innovatiever, meer toekomstgeöriënteerd en unieker als de opdrachtgever van het concept bezield is. De vraag is: hoe draag ik het bijzondere van het idee op hem over en hoe overtuig ik hem ervan dit mee te dragen? In dit laboratoriumatelier zal, ver van werkelijke denkbeperkingen en in een beschermde atmosfeer, de ruimte en de tijd gemaakt worden om uw voorbeelden, ontwerpen, voorstellen en ideeën voor te stellen om te bediscussiëren en gezamenlijk verder te ontwikkelen. Aangesproken worden vooral tentoonstellingsvormgevers en museummedewerkers die met concepten en met de ontwikkeling van presentaties belast zijn.

Het doel van dit laboratorium is het doorgronden van grensoverschrijdende mogelijkheden in het proces van gemeenschappelijk creatief denken en experimenteel handelen aan de hand van hele realistische voorbeelden en modellen.

Download als PDF:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *