Het nieuwe gezicht van het museum (icoon) Het nieuwe gezicht van het museum

Het nieuwe gezicht van het museum

11 en 12 oktober 2007

Lezing op een symposium over de ontwikkelingsvormen van actuele museale presentaties
Leiding: Dr. Karl-Heinz Ziessow

“Popularisering was een paar jaar geleden een bedenkelijk grensgebied van de wetenschap. Sinds kort heeft zij zich echter met hulp van de grote tentoonstellingen geëmancipeerd. Tentoonstellingen zijn de naar voren geschoven posten op het gebied van aanschouwelijkheidsmethoden.”

(Walter Benjamin: Verzamelde geschriften)

Met opening van één van de grote Duitse hoofdmusea in Berlijn komt de vraag over de toekomst van tentoonstellen weer naar voren. Daarbij schijnen de wegen zich niet toe te spitsen, maar steeds meer vertakt te worden. Een deel van de Duitse musea kiest voor het klassieke concept, waarbij het object ver van iedere enscenering zijn kracht uit zijn authenticiteit haalt. Andere zetten in op modellen waarbij wetenschap en populariteit geïntegreerd zijn en schuwen de uitleg niet met begrippen als enscenering, coulissen, event of belevingstentoonstelling. Weer andere instituten werken aan een compromis dat ergens tussen profielarme objectiviteit en virtuoze ontspanning die voor iedere willekeurige doelgroep neer te zetten is. Al deze pogingen en ontwikkelingen hebben één ding gemeen: namelijk de verwijzing naar een duidelijke verandering naar popularisering van het medium tentoonstelling.

Het lijkt duidelijk dat in dit proces besluiteloosheid of volharding in wetenschappelijke neutraliteit tot stagnatie en achteruitgang leidt. Het is niet eenduidig op welke aspecten en criteria musea zich kunnen oriënteren om voor zichzelf de beste en meest zinvolle van alle verschijningsvormen te kiezen.

In dit symposium worden verschillende en actuele presentaties voorgelegd en van verschillende kanten belicht: tentoonstellingsvormgevers, curatoren, directeuren,  wetenschappers, museologen en professionals die zich van buitenaf op de kern van het museum richten zullen zich met de vraag bezighouden hoe het nieuwe gezicht van het museum er uit zou kunnen zien.

De discussie zal zich daarbij niet tot een bepaald genre van musea beperken, maar heeft bewust betrekking op een interdisciplinaire aanzet welke zich uit de veelzijdigheid van verschijningsvormen van verschillende musea en hun tentoonstellingen voedt. Dit symposium is bedoeld voor collega’s die naast de praktische voorstelling van voorbeelden ook geïnteresseerd zijn in de theoretische reflectie en de museale dialoog met betrekking tot tentoonstellingen.

Download als PDF:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *