Achter de horizon

Achter de horizon

11 augustus 2013 tot 4 mei 2014

Landelijk elite in het Oldenburgerland tussen 1650 en 1850

Een brede horizon
Hoe ver rijkte het zichtveld van de boerenbevolking in het noordwesten van Nedersaksen? Waar lag hun horizon? Lag deze al in het dichtstbijzijnde kerkdorp of pas in Amsterdam, Hamburg, Scandinavië of in de Baltische staten? Het tentoonstellingsconcept is er op gebaseerd dat er in de landelijke hogere klasse in de 17e tot 18e eeuw veelvuldige bovenregionale economische betrekkingen, tot aan beginnende internationale banden, waren.

Ländliche Eliten - Grundriß

Ländliche Eliten – plattegrond

Een dwarsdoorsnede van de museale objectcultuur
De samenstelling van de tentoonstelling, die het museumdorp samen met het museumkasteel Jever toont, houdt zich bezig met de woon- en representatiecultuur van welgestelde boeren en omvat ook schriftelijke documenten uit die tijd. In Cloppenburg worden bijzondere voorwerpen en hun vroegere eigenaren uit het Oldenburgische Ammerland en het Oldenburger Münsterland, het voormalige Niederstift Münster, voorgesteld. Deze komen voornamelijk uit het gebied van de wooncultuur. Ze variëren van een boerenbruidskabinet tot aan een zilveren brandewijnschaal en een met parels bezette tabaksbuidel. Veel zeldzaamheden zijn nog steeds in particulier bezit en worden voor het eerst tentoongesteld. Delen van de schriftcultuur uit de 17e tot 19e eeuw komen uit de collecties van het Niedersachsen Rijksarchief – Rijksarchief van Oldenburg.

Nadere informatie over het met de tentoonstelling verbonden onderzoeksproject: www.laendliche-eliten.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *